Pereteraapia

Pereteraapia on süsteemne, teaduslik ja tõhus teraapia, kus tegeletakse peresuhetega, et välja selgitada ettetulevate murede põhjused ja saada parem ülevaade olukordadest, kus mure avaldub. Pereperaapias tegeletakse sellega, mis toimub inimeste vahel ehk siis suhetega.

Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamu, saada teadlikuks enda ja teiste vajadustest, leida peresiseseid ressursse ning seeläbi muuta oma suhteid ja elu tervikuna.

Teraapia tulemusena paraneb perekonna toimetulek, suureneb üksteise mõistmine, kasvab emotsionaalse toetuse jagamine ning kaovad või vähenevad mitmesugused psühhosomaatilised probleemid.

Perekond võib inimesele olla nii suureks toetajaks kui ka mittemõistmisest tuleneva stressi ja valu allikaks. Seega on pereteraapiast abi alati, kui eesmärk on suurendada peresisest toetust. Pereteraapias saab käsitleda igat probleemi, mis mõjutab pereliikmete omavahelisi suhteid.

Õigeaegne sekkumine ei lase pereliikmete käitumises tekkida soovimatutel kõrvalekalletel ning aitab leida probleemile kiire ja efektiivse lahenduse. Pereteraapia sobib nii kriisisituatsioonis kui ka pikema aja jooksul väljakujunenud probleemi lahendamisel. Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga, et vältida pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

Kuidas pereteraapia toimub?

Pereteraapia toimub valdavalt vestlusena, kus kõik pereliikmed saavad ennast avameelselt väljendada ja kus neid ka ära kuulatakse. Terapeut kasutab mitmesuguseid tehnikaid, et muuta pere suhtlusmustreid, probleemikäsitust ja rollijaotust.

Seansid võivad toimuda nii kord nädalas kui ka kord kuus, täpne sagedus oleneb probleemi eripärast ja kriitilisusest. Pereteraapias võiksid osaleda kõik peres koos elavad või probleemiga seotud inimesed.